Over ons

Neem een kijkje in het hart van ons bedrijf

Team Zorgpro

Chanel van Dijk

Directeur

Frank ter Burg

Algemeen directeur

Mayson Cijntje

Directeur zorg

Mohamed Zaghboubi

Directeur Zorgpro Flex

Damian Tuik

Account manager

Amine Akharouid

Projectmanager

Gert van Dam

Leidinggevende - Workcenter

Jeroen Tuik

Werkplaats Chef Workcenter

Jesse Bakker

Administratief medewerker

Zorgpro Wonen B.V.


Missie:

Zorgpro wonen is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Zorg die verantwoord is en die werkt. Onze missie is het verbeteren, herstel danwel behoud van de gezondheid en het welzijn van de cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – verantwoorde, kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief. De zorgvraag van de cliënt staat centraal. Tegelijk willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.

 

Visie:

De visie van Zorgpro wonen is het verlenen van verantwoorde en adequate zorg aan personen behorende tot de gedefinieerde specifieke doelgroepen, waar de zorg zich toe spits op de functiegebieden van persoonlijke verzorging, begeleiding individueel, groepsbegeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding.

 

Cliënt centraal:

Bij Zorgpro wonen staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen: – een betekenisvol leven kunnen leiden – een doel hebben in het leven – invloed hebben op het eigen leven en omgeving, gelet op hun mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden, en daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.

 

Hier streven wij naar:

Zorgpro wonen wil begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die zorg nodig hebben. Zorg die verantwoord is. Onze zorg is gericht op, gelet op de mogelijkheden van de cliënt, eigen regie en kracht van mensen te ondersteunen en te behouden, in goede afstemming met hun omgeving. Daarnaast wordt in onze begeleiding en ondersteuning aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

 

Zo bereiken we dat:

Zorgpro wonen gelooft in de kracht en mogelijkheden van mensen. Met respect voor de eigenheid, identiteit, cultuur, en traditie van mensen werken wij toe naar waar mogelijk verbetering, anderzijds dan wel behoud van gezondheid en welzijn. Onze werkwijze is met respect voor de persoon en diens privacy, transparant en persoonlijk. Wij zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Daar waar mogelijk zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven en als het kan helpen we zodat mensen de regie terugkrijgen. Dat doen we door begeleiding om de weerbaarheid van mensen te vergroten en hen te ondersteunen zodat zij in hun kracht kunnen komen.

 

Goed en betaalbaar:

Wij bieden: – verantwoorde, goede en betaalbare zorg – passende zorg op maat voor al onze cliënten. De zorgvraag en zorgbehoefte is leidend en de werkprocessen, methodieken en interventies zijn doelmatig, waarbij we continu kijken waar we kunnen behouden, vernieuwen en verbeteren van de kwaliteit van leven van de persoon.

 

Met wie?

Samen met de cliënt en, als de cliënt dat wil, met de naast betrokkene(n) stellen we een zorgplan, en zorgbeschrijving op om doelen te halen. Wij werken samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties, kortom de gehele zorgketen. Met elkaar vormen we een netwerk rondom mensen met een zorgvraag en zorgbehoefte. Doel is het optimaliseren van de verantwoorde zorgverlening. De cliënt en zijn netwerk vormen daarbij het middelpunt. Zo kan er op elk moment en in elke levensfase verantwoorde en passende hulp worden geboden.

 

Onze medewerkers en samenwerkende partners in de zorgketen:

Onze samenwerkende ketenpartners (behandelaars) die op een gestructureerde en programmatische manier werken, en waarvoor specifieke deskundigheid is vereist. Zijn optimaal betrokken bij de casus en inhoudelijk op de problematiek van de cliënt. De behandeling is niet alleen op herstel gericht, maar kan ook gericht zijn op voorkomen van verergering, waaronder begrepen het leren omgaan met (de gevolgen van) een aandoening, voor zover: de interventie gestructureerd is, programmatisch is, en zich richt op een specifiek behandeldoel. Continuïteit van zorg staat voorop!

Zorgpro Workcenter B.V.

Werkplekken bij Zorgpro Workcenter

Ben je op zoek naar werk, maar weet je (nog) niet goed wat bij je past? Of vind je geen passend werk omdat er dingen tegen zitten in je leven? Dan ben je bij Zorgpro workcenter aan het goede adres.

 

Werk met eigen waarde

Zorgpro workcenter biedt werk en begeleiding. Wie niet werkt heeft daarvoor meestal een goede reden. Wat die reden ook is, Zorgpro Workcenter begint bij wat wel kan en wat iemand graag zou willen. Wij geloven in de kracht van zinvol werk, als eerste stap op weg naar zelfstandig leven, wonen en werken.

 

Waarom

Het is onze overtuiging dat iedereen in deze samenleving waardevol is, ook zonder betaalde baan.
Veel mensen vallen tussen wal en schip op de arbeidsmarkt en kunnen niet laten zien wat zij waard zijn. Dat is een gemiste kans voor de arbeidsmarkt én de samenleving! Daarom is onze missie: werk voor iedereen.

Wie ongewild aan de kant staat, tijdelijk of al jaren, kan bij Zorgpro Workcenter, zijn eigen waarde weer ontdekken en inzetten. Wij geloven dat werk op maat bijdraagt aan zelfvertrouwen, waardering en voldoening. Dat is niet voor iedereen betaald werk, maar wel waardevol werk.

 

Hoe

Ons middel om eigen waarde te ontdekken is zinvol werk en begeleiding op maat.
Wij doen alles om mensen te ondersteunen bij het aanpakken van belemmeringen om te kunnen werken en meedoen. Dat begint met een geschikte werkplek in onze workcenter. Daarnaast kan het gaan over financiën, wonen, individuele begeleiding op andere leefgebieden, scholing, jobcoaching of bemiddeling.
Ons uitgangspunt is dat mensen zelf hun doel bepalen en eigen regie in handen hebben.

 

Wat

Zorgpro Workcenter beschikt over 30-tal werkplekken met een diversiteit aan werkzaamheden. Wij leveren producten en diensten voor consumenten en dragen direct of indirect bij aan de leefbaarheid in de buurt.

In Zorgpro workcenter is plek voor iedereen die (weer) aan de slag wil en nog niet precies weet wat zijn/haar mogelijkheden zijn. Bij ons werken zij in eigen tempo met begeleiding op maat aan eigen doelen. Hun werk creëert waarde voor klanten/de samenleving en tegelijkertijd eigenwaarde en perspectief.

 

Workcenter

Zorgpro workcenter werkt aan een samenleving waarin iedereen meedoet en ieders talent wordt benut. Door middel van zinvol werk voor iedereen die zijn talenten wil ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Zinvol werk is niet altijd betaald, maar wel van waarde. Voor klanten, de leefomgeving en 

 

de medewerker.

Wie werkt voelt zich beter. Dat is het effect van bijvoorbeeld de sociale contacten, waardering en structuur die je krijgt als je werkt. Werk geeft ook eigenwaarde en dat is de beste stimulans voor ontwikkeling. Zorgpro workcenter biedt ook begeleiding op de werkvloer en op andere gebieden, die van belang zijn om te kunnen werken.

 

Zorgpro workcenter en welzijn

Zorgpro workcenter maakt werk van kansen voor mens en maatschappij. We verbinden werk, welzijn en zorg: via werk met begeleiding, training en ondersteuning op meerdere  levensgebieden, worden mensen sterker en zelfstandiger.
Onze sociale ondernemingen bieden werkplekken én producten en diensten met 

maatschappelijke meerwaarde. Wie werkt voelt zich beter, maar we weten uit ervaring: om te kunnen werken moet de basis op andere levensgebieden stabiel zijn.

Zorgpro Flex B.V.

Door de steeds aanwezige en toenemende vraag naar zorgpersoneel, kampt de zorg sector met personeelstekorten en neemt de vraag naar voldoende gekwalificeerd personeel steeds toe. Vermeldt dient te worden dat de zorgsector een hoge werkdruk kent, waardoor het een noodzaak is dat zorgmedewerkers zelfstandig en naar eigen inzicht het werk kan inrichten. Daarbij is het in de verzorging en welzijn belangrijk voor de zorgmedewerkers te beseffen dat medewerkers en collega’s aandacht voor elkaar hebben.

Samenwerkende flexers in de zorgketen:

Onze samenwerkende zelfstandige zorgverleners zijn gekwalificeerd om de zorg te verlenen aan specifieke doelgroepen, deskundig en echte professionals, bevlogen, goed gecertificeerd, gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Continuïteit van zorg, inzet en flexibiliteit staan voorop. Door continue scholing en bijscholing kunnen zelfstandige zorgverleners in de zorg het hoogst haalbare kwaliteit leveren