Klachtenprocedure

 

Procedure 6.4 Klachtenprocedure Zorgpro Wonen en Zorgpro Workcenter

 

Ieder persoon (cliënt / bewoner of een derde persoon) die met Zorgpro te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot Zorgpro.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan gebaseerd zijn op goede gronden, misverstanden of misschien ook op onjuiste gronden en veronderstellingen. Wat het ook is, het is voor ons belangrijk dat jouw ontevredenheid wordt weggenomen, dat misverstanden worden opgelost en dat we actie kunnen ondernemen wanneer jouw ontevredenheid is gebaseerd op juiste gronden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening alleen maar verbeteren.

Als jij een klacht hebt over de Zorgpro, blijf dan niet zitten met jouw ontevredenheid, maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan, is uitgewerkt in deze klachtenprocedure, zodat jij weet hoe je een klacht bespreekbaar kan maken en weet wat daar vervolgens mee gebeurt.

Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe we op zorgvuldige wijze met klachten omgaan en wat er van hen wordt verwacht. Deze klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.

 

Heb je een klacht?

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is Zorgpro verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten.

 

Klachtenregeling

Maak de klacht -voor zover dit mogelijk en gewenst is -eerst bespreekbaar met de persoon of personen tot wie de klacht zich richt/op wie de klacht betrekking heeft of diens leidinggevende(n).

Maak een afspraak met de bestuurder (Chanel van Dijk) om de klacht te bespreken. Laat je hierbij eventueel ondersteunen door iemand die jij vertrouwt.

Leg je vraag voor aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan jou in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en Zorgpro, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-3105392. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/.

 

De Geschillencommissie

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt jouw geschil en jij ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en Zorgpro zich aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijk je op: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/.

 

Landelijk meldpunt zorg

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ (Landelijk Meldpunt Zorg), ga naar www.igj.nl.