Wonen met begeleiding

Wonen in het midden van Emmen aan de bosrand?  Zorgpro wonen levert nette woningen met de professionele zorg die daarbij nodig is.

Woongeluk

Zorgpro Wonen geeft bewoners woongeluk door ze zelf de inrichting te laten maken die ze willen. Hiermee stimuleer je meteen dat de cliënt zich thuis veilig voelt. Door de juiste zorg professionals erop te zetten weten wij zeker dat iedereen hier op de juiste plek zit.

Begeleiding

De begeleiding wordt zorgvuldig uitgezocht en per bewoner wordt er gekeken of er een match is. De bewoners weten op deze manier altijd wie er als begeleider bij is.

Professionele woonzorg

Door jarenlange ervaring weten wij precies wat er belangrijk is bij begeleid wonen. We kunnen daarom zeer professionele hulp bieden met onze eigen zorg professionals.

Eigen woning

Een eigen huis, een plek onder de zon. De bewoners kunnen zelf de woning grotendeels inrichten, waardoor het heel eigen voelt. Hiermee creëren wij veiligheid en een thuisgevoel. Precies wat onze mensen nodig hebben.

Meer dan wonen

Bij ons staat voorop dat iedereen gelukkig kan leven. Het belangrijkste van gelukkig leven is een (t)huisgevoel hebben. Hier ben je uiteindelijk het meest aanwezig. Thuis kan je jezelf zijn en doen wat je wilt. We creëren daarom een woonvorm die het beste past bij uw wensen en behoeften. 

Onze professionals staan daarnaast altijd klaar om te helpen waar nodig en kennen de grenzen van de bewoners. We gaan er samen op uit en genieten van elke dag. Thuis, buiten of tijdens een gezellig uitje. 

Bij Zorgpro Wonen wil je wonen. Door onze kennis en professionals kunnen wij mensen helpen met psychische problemen, verstandelijke beperking en mensen die niet alles zelf meer kunnen door ouder worden.

Laat uw gegevens achter via het invulformulier en wij nemen z.s.m. contact met u op voor een passende woonvorm. 

Doelgroep Zorgpro Wonen en Workcenter (in- en exclusiecriteria)

 

Inclusiecriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Zorgpro: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school.

Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.

 

Cliënten die in zorg komen bij Zorgpro zijn cliënten met een Wmo of Wlz-indicatie.

 

Algemene exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet kunnen plaatsen zijn cliënten:

·       die minderjarig zijn;

·       waarbij er sprake is van complete overname van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL);

·       die verpleegkundige zorg nodig hebben (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);

·       waarbij er sprake is van totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;

·       waarbij er sprake is van wegloopgedrag;

·       die suïcidaal gedrag vertonen;

·       met claimend gedrag waarbij 1-op-1 begeleiding nodig is, of cliënten die niet alleen kunnen zijn in een woning;

·       met een actuele drugs- en/of alcoholverslaving;

·       met florerende psychoses;

·       met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor medebewoners en medewerkers;

·       die onvrijwillige zorg nodig hebben (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ);

·       cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, waarbij bijvoorbeeld een gesloten opname is vereist;

·       zijn cliënten die rolstoel gebonden zijn.

 

Voor cliënten met zintuigelijke beperkingen als doof, blind, of doofblind zijn onderzoeken wij graag wat de mogelijkheden zijn voor plaatsing bij Zorgpro.

 

De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij Zorgpro in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van onze zorg, kunnen wij samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek gaan naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.

Uw zekerheid onze zorg.
Zorgpro